داغترین‌ها: #انتخابات

مدیران خوب ، بد و عالی چطور عمل می کنند؟

254
در این ویدیو سعی شده یکی از تفاوت های مهم بین مدیران خوب و بد و عالی توضیح داده شود
جای تعجب دارد که بسیاری از مدیران این نکته بسیار ساده را رعایت نمی کنند.
گروه اموزشی ارشیا دکامی
تنها مرکز آموزش مدیریت کاربردی در ایران
https://www.dekami.com/