داغترین‌ها: #انتخابات

آموزش مدیریت کاربردی در ایران

234
رضا تشت بلند
مدیر پروژه ارمغان

✅ زندگی کاری من به دو فسمت تقسیم میشه
قبل از کلاسهای شما و بعد از کلاس های شما
✅ چیزهایی که خوندم بعد از کلاسهای شما برام نمود عینی پیدا کرد تازه با مدل ایرانیش

گروه آموزشی ارشیا دکامی
تنها مرکز آموزش مدیریت کاربردی در ایران
https://www.dekami.com/