قابلیت های جدید اضافه شده به Using در سی شارپ 10

0
در این ویدئو قابلیت های جدیدی که در سی شارپ 10 به USINGها
( Global Using - Static Using - Alias)اضافه شده رو آموزش می دهیم و بهتون آموزش میدیم چطور از این قابلیت ها استفاده کنید
این ویدئوها بخشی از دوره آموزش پیشرفته سی شارپ سایت باگتو با عنوان ستارگان سی شارپ است
https://bugeto.net/courses/csharp-stars
باگتو
باگتو 0 دنبال کننده