چرا در قرآن از قبيله و قوم لوط عليه السلام با تعبير اخوان لوط نام برده شده در صورتي که ..........

123
چرا در قرآن از قبيله و قوم لوط عليه السلام با تعبير اخوان لوط نام برده شده در صورتي که ..........
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده