داغترین‌ها: #انتخابات

متعه و ازدواج موقت با زنان با يک مشت آرد و خرما در زمان پيامبر و ابوبکر و اوايل خلافت عمر

159
متعه و ازدواج موقت با زنان با يک مشت آرد و خرما در زمان پيامبر و ابوبکر و اوايل خلافت عمر
10 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده