• 146

    به تصريح علمای اهل سنت خلفا منظور از انفسنا در آيه مباهله آقا اميرالمومنين عليه السلام هستند

    به تصريح علمای اهل سنت خلفا منظور از انفسنا در آيه مباهله آقا اميرالمومنين عليه السلام هستند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی