داغترین‌ها: #انتخابات

روايات صحيحه اهل سنت که تصريح برالهی بودن امامت و خلافت و جانشينی رسول خدا صلی الله عليه وآله دارد

237
روايات صحيحه اهل سنت که تصريح برالهی بودن امامت و خلافت و جانشينی رسول خدا صلی الله عليه وآله دارد
10 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده