• 1,751

    تایم لپس دماوند

    این ویدئو متشکل از هزاران فریم عکس بوده و تیم زمان گر با صرف ساعتها زمان، از زوایای مختلف کوه دماوند و در ساعات متفاوتی از شبانه روز، آن را تهیه کرده است.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی