عايشه صدای خود را بر پيامبر بلند می کرد و پيامبر را بی حيا خطاب می کرد - العياذ بالله

209
عايشه صدای خود را بر پيامبر بلند می کرد و پيامبر را بی حيا خطاب می کرد - العياذ بالله
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده