• 729

    نجومی‌بگیران از مردم طلبکار شدند

    پرونده نجومی‌بگیران دولتی دوباره باز شد اما این بار نجومی‌بگیران از مردم طلبکار شدند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی