آموزش پردازش داده های لایدار(LiDAR)- دکتر سعید جوی زاده-قسمت 22

54
در این ویدیو دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز، پردازش داده های لایدار در محیط ENVI را آموزش می دهد.
شماره تماس: 09382252774
وبسایت موسسه: WWW.GISLAND.ORG