• نکات مهم در نطفه سنجی تخم نطفه دار به زبان فارسی

    ویدیو آموزش فارسی نطفه سنجی یا نوربینی تخم نطفه دار کاری از واحد آموزشی گروه صنعتی اسکندری. اطلاعات بیشتر در : http://bit.ly/2tIas4C

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی