• 297

    نکات مهم در نطفه سنجی تخم نطفه دار به زبان فارسی

    ویدیو آموزش فارسی نطفه سنجی یا نوربینی تخم نطفه دار کاری از واحد آموزشی گروه صنعتی اسکندری. اطلاعات بیشتر در : http://bit.ly/2tIas4C

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی