• 97

    سپتیک تانک پلی اتیلن 11

    کاربرد سپتیک تانک پلی اتیلن باورود فاضلاب از لوله ورودی به مخزن ابتدایی که شامل حجم بیشتر سپتیک تانک میباشد مواد معلق و قابل ته نشینی به نسبت وزن خود به سمت پایین حرکت کرده و در کف مخزن جمع میگردند که به دلیل انجام فرایند بیولوژیکی و تجزیه و مصرف مواد آلی توسط میکرو ارگانیسم ها و همچنین تولید بیو گاز حجم این مواد به مرور زمان کاهش می یابد . روغن و چربی ها به دلیل وزن کمتر بر روی آب شناور میمانند .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی