• 50

    کوچک جنگلی 3

    سریال - کوچک جنگلی - 1366 - ق 3 - میرزا به کمک برادرزاده‌اش دوستان قدیمش را که در ماجرای مشروطه همپای او بوده‌اند پیدا می‌کند؛ که شیخ‌علی شیشه‌بر، پهلوان شیر یداله و حسن‌خان آلیانی از جمله آن‌ها هستند. در کنار اینها میرزا توانست حمایت چند تن از تجار و کسبه سرشناس از جمله حاج احمد کسمایی را جلب کند. …

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی