دیرین دیرین - اشترودل

651
این قسمت : اشترودل
حالا می‌فهمم که وی از دست ما چی می‌کشه!