انسان، همه‌ی چیزها و همه‌ی اشخاص را بر محور نفع و ضررشان، دوست می‌دارد!

357
انسان، همه‌ی چیزها و همه‌ی اشخاص را بر محور نفع و ضررشان، دوست می‌دارد!
anbouhsazan
anbouhsazan 0 دنبال کننده