• 298

    انسان، همه‌ی چیزها و همه‌ی اشخاص را بر محور نفع و ضررشان، دوست می‌دارد!

    انسان، همه‌ی چیزها و همه‌ی اشخاص را بر محور نفع و ضررشان، دوست می‌دارد!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی