• 68

    آيا نيت نماز را بايد بر زبان جاری کنيم ؟

    آيا نيت نماز را بايد بر زبان جاری کنيم ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی