• 460

    قطعه ی من کجا باران کجا با صدای مانی صابر

    مانی صابر نوجوان 14 ساله کرجی از شاگردان استاد نوربخش و استاد مومنیان برای شناخت بیشتر این خواننده نوجوان به لینک زیر مراجعه کنید . https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی