آيا با ظهور اسلام اديان و شريعت های قبل مانند يهود و نصاری منسوخ شدند يا نه ؟

135
آيا با ظهور اسلام اديان و شريعت های قبل مانند يهود و نصاری منسوخ شدند يا نه ؟
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده