سوال خانم از استاد: يه بار جن داخل حمام روی بدنم آبجوش ريخت و ديگه جرات حمام رفتن ندارم چکار کنم ؟

156
سوال خانم از استاد: يه بار جن داخل حمام روی بدنم آبجوش ريخت و ديگه جرات حمام رفتن ندارم چکار کنم ؟
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده