پاسخ به یک شائبه؛ عدم ثبات در استقلال باعث شکست می‌شود

139
حتی تئوری‌های یکصدسال پیش مدیریت هم این نوع تصمیمات را زیر سئوال می‌برد، چگونه ممکن است یک تیم در یک سال چندین مدیرعامل و سرمربی عوض کند؟ وقتی ثبات نباشد، فاجعه رخ می‌دهد. یعنی اصلا مدیریتی صورت نگرفته
Milad Beiki
Milad Beiki 34 دنبال کننده