• 351

    آموزش الگوریتم انتخاب رشته استاد افشار 6 (مرور سریع مطالب قبلی)

    در این جلسه به مرور سریع مطالب قبلی در رابطه با سلسله جلسات انتخاب رشته توسط دکتر علیرضا افشار پرداخته می می شود

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی