آموزش الگوریتم انتخاب رشته استاد افشار 10 (درصد پذیرش دانشگاه ها در بومی گزینی)

470
در این جلسه به درصد پذیرش بومی گزینی در دانشگاه ها توسط دکتر علیرضا افشار پرداخته می شود
mahdi_fazeli
mahdi_fazeli 0 دنبال کننده