• برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی

    برنامه سالانه معاون پرورشی متوسطه اول بر اساس طرح تعالی نمونه ای کامل جهات ارائه به کارکنان آموزش و پرورش در ۳۳ صفحه https://arakedu1.ir/downloads/category/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی