• 648

    وقتی اشتباه کردیم چگونه حال خوب خود را حفظ کنیم؟

    همه گاهی اشتباه می کنیم اما گاهی نسبت به اشتباهات خود واکنش های منفی از خودمان بروز می دهیم حالا در چنین شرایطی رفتار دست چی هست و چگونه می توانیم آن را انجام دهیم


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی