آموزش ساخت یک جرم‌گیر الکتریکی عالی به ساده ترین روش ممکن

118
با استفاده از متعلقات وسایل دورریز و مستهلک یک جرم‌گیر کارآمد بسازید.
Milad Beiki
Milad Beiki 19 دنبال کننده