• 185

    هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

    متقاضیان تحصیل در رشته محل های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بدون پرداخت هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی 98 می توانند نسبت به اولویت بندی انتخاب های خود و تکمیل فرم اینترنتی اقدام نمایند .


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی