• 381

    نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری

    داوطلبانی کنکور 98 بعد از شرکت در جلسه آزمون می توانند با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری هیوا حدود رتبه کشوری و منطقه 1 یا 2 یا 3 خود را تخمین بزنند .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی