• 222

    فیلم فرستادن تلسکوپ فضایی روسیه به فضا

    روسیه تلسکوپ فضایی به فضا فرستاد آژانس فضایی فدرال روسیه: پرتاب موشک فضایی «پروتون-ام» حامل تلسکوپ فضایی «اسپکتر-ار.گ» با موفقیت صورت گرفته است.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی