• 44

    آيا خانمهايی که يائسه هستند و عده ندارند می توانند مکررا ازدواج موقت داشته باشند بدون عده ؟

    آيا خانمهايی که يائسه هستند و عده ندارند می توانند مکررا ازدواج موقت داشته باشند بدون عده ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی