بخش خبری ۲۰:۳۰ - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

13
بخش خبری ۲۰:۳۰ به موضوعات مختلفی همچون ویروس مرگبار کرونا و انتخابات ۱۴۰۰ پرداخته است.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده