• 53

    اصرار ابن عثیمین بر عدم تأویل روایت اصابع خداوند

    اصرار ابن عثیمین بر عدم تأویل روایت اصابع خداوند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی