• 184

    شرک فقط به معنی پرستیدن چند خداست؟ - نوروزی

    #شرک فقط پرستش چند خدا نیست❗️ قلبتو به کسی نده!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی