• 191

    تریگر پوینت های عضلانی، فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

    در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره تشخیص تریگر پوینت توضیح میدهد اطلاعات بیشتر را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی