• گزارش تخصصی معاون آموزشی ابتدایی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

    گزارش تخصصی معاون آموزشی ابتدایی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی جلوگیری از معضل تعطیلات زود هنگام .. در نیمه دوم اسفند(تعطیلات نوروزی ) https://moallemblog.com/downloads/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی