داغترین‌ها: #المپیک

چگونگی صحبت کردن با نوزادو تاثیر صحبت کردن برهوش کودک

145
Mobibii
Mobibii 31 دنبال‌ کننده
دکتر حانیه صالحیان درمورد چگونگی صحبت کردن با نوزاد و تاثیر صحبت کردن بر توانمندی های شناختی و هوش کودک می‌گوید.
Mobibii
Mobibii 31 دنبال کننده