مافیای دارو مثل حرامی‌هائی هستند که هم مال مردم را میستاندند و هم جانشان را!

734
IMN-ir
IMN-ir 0 دنبال‌ کننده
از طرفی سامانه‌ای را دستکاری کردند تا۱۷۰میلیون یوروی بانک مرکزی فقط۱۰میلیونش به وزارت برود و باقی رابه جیب بزنند از طرفی داروئی در مرحله آزمایش را توزیع کردند و وقتی فهمیدند کشنده است نگذاشتند جمع‌ شود!
1 سال پیش
IMN-ir
IMN-ir 0 دنبال کننده