میز سنگ مرمری پارس لوستر فراهانی طرح کلاسیک

0
رتفاع : 110 سانتیمتر
عرض : 25 سانتیمتر
جنس : برنز
پوشش : طرح طلا
رنگ : کهنه روشن
صفحه : سنگ مرمر
ستون : سنگ مرمر
پایه : سنگ مرمر
صفحه اصلی سایت : https://parsluster.com/
کانال تلگرامی : https://t.me/parslusterfarahanii
خرید از سایت کارخانه با تخفیف 10 درصد :
https://parsluster.com/product/%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d9%84/