• نمونه سوالات نهایی تکنولوژی سوخت رسانی

    لینک دانلود: http://bit.ly/2KzVcjs برای نمایش نمونه سوالات بر روی لینک بالا کلیک کنید: قسمتی از سوالات لینک بالا: ) سوپاپ مدار ورودی پمپ آسیابی چه وظیه ای دارد؟ 1- کنترل فشار سوخت 2- برگشت سوخت 3- 1و2 ☑️ 4- همه موارد ) وظیفه آوانس اتوماتیک در پمپ آسیابی چیست؟ 1- تنظیم زمان 2- جهت تنظیم سوخت در پمپ آسیابی کورس بلانچر را زیاد می کنند ☑️ 3- همه موارد 4- کنترل فشار سوخت ) اگر پمپ تیغه ای سالم باشد از چه دوری باید سوخت در سر پمپ بیرون بزند؟ 1- 1000 دور در دقیقه ☑️ 2- 100 دور در دقیقه 3- 1500 دور در دقیقه 4- 70 دور در دقیقه ) فشار پمپ تغذیه اغلب چقدر است؟ 1- 11الی13 اتمسفر 2- 7الی10 اتمسفر 3- 11الی3 اتمسفر ☑️ 4- 18الی20 اتمسفر ) جهت آزمایش فی زینگی پمپ از چه سیلندری شروع می شود؟ 1- سیلندر4 2- سیلندر2 3- سیلندر3 4- سیلندر1 ☑️ ) دگلاتور بیز 911 چه نوع است؟ 1- اتوماتیک 2- RQV 3- RQ ☑️ 4- VT

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی