معرفی و پرزنت مایکروسافت سی ار ام

201
در این ویدئو اطلاعات اولیه راجع به نرم افزار مایکروسافت سی ار ام داده شده است. همچنین با محیط نرم افزار و برخی از امکانات آشنا خواهید شد.
این ویدئو نرم افزار را آموزش نمیدهد فقط به شما معرفی خواهد کرد.
این ویدئو برای کسانی مناسب است که میخواهند بدانند آیا نرم افزار Dynamics CRM برای آنها مناسب است یا خیر.
همچنین ویدئوهای آتی ما مباحث را راجع به این نرم افزار بیشتر باز خواهد کرد.

اطلاعات بیشتر: https://bit.ly/2KRdJrH