• نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی با دقت کامل و آپدیت روزانه

    و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی آن برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت بانک فایل پژوهشی معلمان برنامه ریزی آموزشی طبقه بندی شده است https://moallemblog.com/downloads/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی