• مصاحبه رتبه های برتر کنکور 98 در فرمول یک علی ضیا

    Formule 1 - مصاحبه رتبه های برتر کنکور 98 با علی ضیا -اگر به رتبه های برتر کنکور٩٨ صدملیارد تومان پول بدهند چکار می کند؟ -پاسخ را از زبان خودشان ببینید و بشنوید -رتبه های اول کنکور ٩٨ موقع عصبانیت چه می کنند؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی