• 94

    دشمن مردم همیشه شمایید موقع سیل و زلزله کجایید؟

    تصاویر دیگری از تجمع دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران: دشمن مردم همیشه شمایید موقع سیل و زلزله کجایید؟ @Bisimchimedia

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی