• 104

    بازدید محمدرضا شاه پهلوی مانور مشترک ایران آمریکا، دزفول

    تمرین دلاور ارتشهای شاهنشاهی ایران و آمریکا

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی