• 137

    نتایج اولیه کارشناسی ارشد پزشکی

    نتایج اولیه کارشناسی ارشد پزشکی به صورت کارنامه منتشر شده و وضعیت علمی داوطلب را برای شرکت در مرحله انتخاب رشته مشخص می کند . در این صفحه به بررسی ویدیویی نتایج اولیه کارشناسی ارشد پزشکی 98 می پردازیم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی