• یک نمونه تست بازیگری !

  اینم یک نمونه تست یا تمرین بازیگری ! به خدا خونه میترا بودم!

 • 5 دیدگاه
  عکس امنیتی
  • خیلی خوب بود
   درسا  -  15 آذر 1397  |  0

  • اصلا خوب نیس
   زهرا  -  15 مهر 1397  |  0

  • بده اصلا خب نیست
   عسل  -  24 شهریور 1397  |  0

  • حالم به هم خورد
   طناز  -  8 شهریور 1397  |  0

  • اینبازیگر میخوادبشه با این همه عمل و تزریق؟؟
   صبا  -  23 مرداد 1397  |  0