• 142

    نماینده بیمه سامان: "در آزمون نیروهای بسیار مستعدی حضور دارند"

    خانم عابدینی رئیس اداره جذب و برنامه‌ریزی بیمه سامان که از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی اقدام به شناسایی و جذب نیروی انسانی کرده است، آزمون را محلی برای مواجهه با صدها نیروی انسانی بااستعداد می‌داند. به نظر ایشان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آزمون استخدام بخش خصوصی، سراسری بودن آن و امکان استخدام نیرو برای شهرها و نقاط مختلف کشور است. صحبت‌های کامل عابدینی را بشنوید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی