• 460

    فقیرترین رییس جمهور دنیا ! رییس جمهور اروگوئه !

    با فقیرترین رییس جمهور تمام دوران دنیا آشنا شوید که حتی محافظ ندارد!


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی