• 195

    کوین ترودو کیست؟ راست یا دروغ گفته هایش

    کوین ترودو مدتی است در ایران معروف شده و ذهن کوک پس از بررسی تمام آثار او در تمام دنیا به صورت تخصصی آثار این استاد را در سایت ذهن کوک گردآورده است https://zehnekook.com/kevin-trudeau/


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی