• 279

    کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل 2 قسمت 3 | راهنمای تدوین طرح کسب و کار یا Business Plan

    کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل 2 قسمت 3 | راهنمای تدوین طرح کسب و کار یا Business Plan وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار DBA کارآفرینی دانشگاه تهران MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوئد MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی